GUIA I ACOMPANYANT

Això és el tutor.

 

La Primària ja el porta “incorporat”: Ès el mestre present quasi totes

les hores a classe. El nen i la nena “saben” qui  és el seu mestre o  la seva mestressa,  “saben” que és qui es   posarà en contacte amb els seus pares , el que tindrà cura del seu encaix a la classe,  el que podrà resoldre els seus  dubtes i el que  serà el seu suport en l’aprenentatge de conviure amb els companys . Els altres mestres que “tindrà “ algunes hores li ensenyaran coses i habilitats : música, gimnàstica, anglès, francès, dibuix, treballs manuals,... però , ja des de primer, el nen i la nena “sap” molt bé qui és el seu mestre, el seu tutor.

Això és el tutor.

 

La Primària ja el porta “incorporat”: Ès el mestre present quasi totes

les hores a classe. El nen i la nena “saben” qui  és el seu mestre o  la seva mestressa,  “saben” que és qui es   posarà en contacte amb els seus pares , el que tindrà cura del seu encaix a la classe,  el que podrà resoldre els seus  dubtes i el que  serà el seu suport en l’aprenentatge de conviure amb els companys . Els altres mestres que “tindrà “ algunes hores li ensenyaran coses i habilitats : música, gimnàstica, anglès, francès, dibuix, treballs manuals,... però , ja des de primer, el nen i la nena “sap” molt bé qui és el seu mestre, el seu tutor.


A la E.S.O. , i a la Secundària  - batxiller o cicles professionals- el tutor adquireix   la seva total importància . Ja no té un professor quasi omnipresent a classe com a primària. Durant el dia és atès per quatre, cinc, sis professors o professores  amb els que “treballa” com a molt,  tres o quatre hores a la setmana.  Ara és quan l’encaix de l’alumne: saber i sentir que forma part d’un grup de trenta, trenta cinc nois i noies que, plegats , tenen per davant un curs per aconseguir unes fites de coneixements que els arriben de diverses “fonts”, diversos professors,  amb els que s’haurà de entendre i connectar, ara, també, més que mai,  el tutor /tutora, és fonamental. El tutor aconseguirà que cada alumne sigui  ell o ella, que se senti individualitzat, conegut i atès pel seu nom. Que sigui  un/. Encara que  tingui  quatre, cinc, sis ... professors o professores , té un sol tutor/a que serà el seu guia, el seu acompanyant, el seu conseller, el nexe amb els seus pares . En certa manera recuperarà el mestre o mestressa de la primària amb el seu paper de guia i acompanyant.

 

La tasca el tutor/a és molt difícil en la ESO , el batxiller i els Cicles.  Requereix una formació psicopedagògica i humana molt acurada . Requereix vocació i  suport : no se si sempre ho tenim present. Voldria des de la meva humil experiència fer-ho constar i fer adiant que no sempre es  tenen en compte les dificultats en que es pot trobar un professor/a  que es responsable de la tutoria d’un grup de 30/35 joves als que  a vegades només veu quatre o cinc hores a la setmana.

 

L’horari escolar li assigna  una hora de tutoria i una altre per atendre els pares. Ës un temps que es fa curt . El tutor haurà de “fer miracles” per fer que la seva acció sigui eficaç i arribi a tothom. Tinguem-ho ben present per

i donem-l’hi tot el suport i formació possibles.

 

                                                              Anna Masip i Canalda