• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

PROJECTE

El camí envers l’èxit a l’escola és assolible i tanmateix senzill , amb recursos a l’abast de tothom i  amb un timing raonable   Aquí presento un “projecte”  molt resumit que podíem concretar-ho amb:

 

                      *  Respectar el temps , els recursos i els mitjans  de l’escola per a l’escola. Aquest temps li pertany per desenvolupar la seva tasca .

 

       Els municipis, la sanitat, el  lleure, i  tots els estaments que “s’aprofiten”  del temps de l’escola i que la consideren el seu “calaix de sastre” ,  que desenvolupin  els seus objectius pel seu compte sense interferir en el temps escolar.

 

                       *  Tenir clars els objectius a assolir:

                   - transmetre coneixements

                   - fomentar habilitats

                   - sembrar valors

    *  Mètode:  treballar per objectius i en equip.

 

Amb aquests supòsits tan obvis i senzills m’atreveixo a presentar aquest projecte: