• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

Sementera de valors

Ensenyar, educar, és fer sementera. Com?

     - treballant bé  el currículum que ens han confiat i ensenyanent a treballar bé: amb inteligència, racionalitat, amb mètode, amb  bellesa i pulcritud.

  - convivint amb respecte professors, alumnes i totes les persones que  ens movem i mouen l'escola

     - IMPREGNAT la vida i la vivència escolar de la transcendent dignitat humana.

És suficient: treball, respecte i transcendència/dignitat , conrrueran i faran crèixer una bona sementera: un bon ser humà amb iniciativa, responsabilitat, autoestima, empatia, planificació, ment oberta a aprendre sempre.