• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

I D E A S I I N T E R E S S O S

Estem d’acord amb les reflexions i conclusions de l’autor del article publicat en la secció “ d’opinió ” de “LA VANGUARDIA” del 8 d’octubre d’enguany :Alfredo Pastor.

Efectivament l’aplicació de noves tecnologies i mètodes de treball en la economia, ben segur que comportarà reducció de llocs de treball , però a la vegada en crearà de nous no tan sols per crear les tècniques i condicions de la producció i dels serveis, també per la `possibilitat d’ampliar el mercat i fer arribar a col·lectius i zones que fins avui no han pogut gaudir del bens , serveis i millores que gaudeix una part limitada de la humanitat.

Com exemple proposem el cotxe elèctric :millorà les prestacions, el medi ambient, el confort dels consumidors, però a la vegada és molt possible pensar que col·lectius de la humanitat que no hi accedien fins ara per diversos motius,  estiguin en condicions de gaudir d’aquest bé i dels seus serveis –

Benvingudes siguin les noves tecnologies : No han de fer por. S’han d’aplicar amb intel·ligència per trobar-hi la part positiva i avançar com sempre ha fet la humanitat: a peu, a cavall, amb carro, amb diligència, amb moto, amb cotxe convencional, i , ara, possiblement amb cotxe elèctric.

Recollir fruites del bosc, plantar arbres, augmentar la producció de mil maneres com adobs ,   hivernacles, .... i endavant .

D’acord doncs i sense por però amb estudi de la producció i del mercat.