• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

“ El sistema educativo español debe cambiar i afrontar El fracaso i el abandono”.

                                                               Carina Farreras

-       Barcelona –

Aquest article està fet en forma d’entrevista a aquesta educadora bona coneixedora dels sistema educatiu espanyol.

Tracta els següents temes: fracàs, abandó ,mediocritat, inclusió, ratios,

Família-escola, ajuntaments, currículums, inclusió de la tecnologia, finances,   direcció i el seu lideratge, preparació dels docents a les universitats, el MIR I PRÀCTICUM, especialistes, selectivitat, orientació professional i del

l alumnat

Comparteixo la seva opinió i punts de vista .

El que cal és portar-ho a la pràctica , compartir una base comuna amb la flexibilitat i punts de llibertat necessaris, però que totes les escoles aconsegueixin uns objectius i nivells comuns que garanteixin els drets dels alumnes a uns coneixements, una educació de la ment, unes capacitats d’aprenentatge de cara a estudis posteriors universitaris, professionals , treball, que siguin la base de una vida plena que, sens dubte, és un bon camí per la felicitat .

Un punt important és aconseguir que família i escola comparteixin el projecte educatiu.

Un altre punt rellevant és que els objectius estiguin ben plantejats:

                                         . Tant per cent al que aspira. Un bon percentatge crec que el podíem fixar en un 70 -80 %, potser.

Com s’avaluen els resultats, i

Propostes concretes de millora .