• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

2014: en educació, un any per fer propostes

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Butlletí del CEJP)
Article / 17 de gener de 2014

Encetem un any, el 2014, decisiu per al nostre país. Un any que es preveu molt intens políticament i socialment. Un any on, amb el fons commemoratiu del tricentenari dels fets del 1714, ens plantejarem com a ciutadans de Catalunya què volem que sigui el país en un futur.

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Butlletí del CEJP)
Article / 17 de gener de 2014

Encetem un any, el 2014, decisiu per al nostre país. Un any que es preveu molt intens políticament i socialment. Un any on, amb el fons commemoratiu del tricentenari dels fets del 1714, ens plantejarem com a ciutadans de Catalunya què volem que sigui el país en un futur.

Estem en un canvi d’època, en una d’aquelles cruïlles que de tant en tant posa la història davant els pobles perquè des d’allà emprenguin les trajectòries que definiran el país en les properes dècades. I en aquesta situació els ciutadans han d’assumir el protagonisme principal, i per fer-ho tota inversió en una major informació, formació i confrontació democràtica d’idees i de propostes serà de gran ajuda per a prendre consciència i acumular raons que permetin, finalment, decidir amb responsabilitat emprendre un camí o un altre.

Des d’Edu21, com a entitat estudiosa i propositiva en l’àmbit de l’educació a Catalunya, creiem que ens pertoca, aquest 2014, fer una aportació que ajudi a incrementar el pòsit d’informacions, raons, arguments o propostes que serveixin al ciutadà per a poder decidir amb més coneixement de causa sobre un aspecte cabdal del futur del país. Un futur que, per a nosaltres, ha d’estar molt vinculat a la renovació i la millora del seu sistema educatiu. En aquest sentit, Edu21 va organitzar el passat mes de novembre un congrés sota el títol: L’educació, l’eix del nou Estat, on de forma clara es plantejà la necessitat de situar l’educació com a l’element central constitutiu del nou Estat que volem per a Catalunya. Allà formulàrem propostes i iniciatives amb la intenció de farcir de contingut aquest nou Estat. No es demana un nou Estat per a romandre igual o per perpetuar les deficiències que ja es tenen clarament detectades en el sistema educatiu; algunes, conseqüència de la nostra dependència a les normatives de l’Estat espanyol i, unes altres, de clara responsabilitat nostra. En el Congrés es posà de manifest que les actuals circumstàncies ens permeten, com a país, disposar d’una gran oportunitat per repensar el nostre funcionament institucional, estructural i, alhora, poder imaginar propostes diferents de funcionament com a Estat i, per tant, amb la clara intencionalitat d’aconseguir un sistema educatiu de màxima qualitat.

Edu21 aportà al Congrés un seguit de propostes sobre determinats temes clau de l’àmbit educatiu. Aquestes aportacions foren el fruit d’un treball intens endegat mesos abans per un grup específic d’estudi i debat en el si d’Edu21 i denominat EduEstat. De la seva feina sorgiren els continguts que en el Congrés es presentaren en forma de miniponències. En la presentació del Congrés ja vàrem advertir que aquell esdeveniment no pretenia ser un punt d’arribada, sinó més aviat una plataforma de sortida envers una feina a posteriori que hauria de ser intensa i de major abast i, per tant, oberta a la incorporació d’altres institucions o grups que ens volguessin acompanyar, per tal d’oferir a la societat catalana un seguit de propostes per al canvi educatiu en la perspectiva de la construcció d’un nou Estat. Aquest conjunt de propostes podria prendre la forma d’un llibre blanc sobre l’educació que voldríem per a la Catalunya del futur. I, des d’aquesta perspectiva, EduEstat té la intenció de continuar i aprofundir els seus treballs durant aquest decisiu 2014 amb l’objectiu de poder presentar un document al voltant del mes de setembre que contribueixi al debat social que, prèviament a la votació del 9 de novembre, pugui servir a tota la ciutadania per a conèixer quin model educatiu podem bastir en la perspectiva de disposar de tots els instruments propis d’un Estat.

Per a aquesta tasca tenim la intenció d’enfortir i engrandir el nucli que forma actualment EduEstat tot obrint-lo a persones o entitats que desitgin col•laborar-hi. Ens proposem una tasca fonamental per al nostre futur col•lectiu: la de dissenyar i proposar un model educatiu que permeti garantir la millor formació per als nostres infants, joves i, també, per al conjunt de ciutadans, atès que actualment l’educació es concep com una tasca permanent al llarg de la vida. EduEstat, amb el recolzament d’Edu21 i el CEJP, i amb la col•laboració de totes aquelles entitats o organitzacions que vulguin ser-hi, emprendrà en els propers mesos una doble tasca. D’una banda, ampliarà les temàtiques d’estudi en relació amb el sistema educatiu i en farà propostes d’innovació i/o reforma, i, per l’altra, promourà el debat social sobre aquestes propostes obrint-lo a diferents actes i tribunes públiques on tothom pugui conèixer de primera mà aquestes propostes i formular-hi les seves aportacions. El conjunt d’aquest treball tindria –com hem dit– l’objectiu de situar per a la propera tardor un document en forma de llibre blanc sobre l’educació en la perspectiva de bastir un nou Estat per a Catalunya.