• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

RESPOSTA A EDU 21

Per contestar aquesta pregunta em plantejo les següents reflexions: :

  1. 1)El fet que a molts nivells – internacionals i a casa nostra -  es presentinper transformar el model tradicional d’ensenyar , crec que respon a la inquietud que emergeix del món de l’ensenyament davant de la realitat de fracàs que es respira arreu. I que és bo que si pensi.
  2. 2)També, penso, que cal adequar-se a les noves necessitats de la nostra societat en constant transformació: es bo que es faci.
  3. 3)“transformar” espais, temps, metodologies, agrupaments, modelsi el que calgui sempre que es faci no per innovar per innovar, si no per “conquerir” l’interès i atenció dels alumnes, per “seduir-los”  en el desig d’aprendre: és bo.
  4. 4)mètodes  de treball en equip als alumnes i als docents és bo, molt bo: així es treballa avui en

 qualsevol missió humana exitosa..

  1. 5)Tenir ben definits el currículum, ( coneixements, habilitats i valors )  i el camí a seguir per arribar-hi : és bo.

Però hi ha un punt molt important i molt delicat: el currículum que ha de ser objecte d’un estudi profund per tal que els alumnes en cada etapa assoleixin els coneixements, les habilitats i els valors que el hi permetin tirar endavant els seus propòsits i necessitats de formació , sense perilloses llacunes que més endavant el puguin frenar .

 ’Hem de tenir present L’ALUMNE, en el moment actual que  segueix el seu procés d’ensenyament – aprenentatge, ARA, QUE VA FORJANT la seva autonomia PAS A PAS, ANAR-HI ANANT;   però nosaltres també  hem de tenir la mirada endavant , hem de pensar en el seu futur d’aprenentatge i , crec, que inclús , en el seu futur professional   . L’acompanyament que li devem inclou vetllar perquè a la “motxilla” que s’ha d’endur de l’escola primària i secundària no hi manqui res, NO HI HAGI LLACUNES,  dintre de la dificilíssima  tasca de fer-la oberta, posada al dia i a punt per aprendre , per obrir-se a noves aportacions científiques , tècniques, socio-econòmiques, humanístiques, artístiques, etc.    anys i més anys .... potser sense fi previsible. 

Per això , crec, que hem de cuidar especialment el currículum que hem de desenvolupar .

 

Anna Masip i Canalda