• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

EDUCAR

Definim “educar” com el fet, L’acte, de “passar” d’un subjecte A a un altre B, coneixements, habilitats i actituds o valors.

homo sapiens “

Coneixements : aquest concepte és amplíssim i hem de acotar-lo i concretar-lo .,La humanitat ha acumulat tants i tants coneixements , tan vastos i diversos, que fer-ne una “tria” adient a cada edat i situació, vol un treball en profunditat , realitzat per persones, millor equips amplis, que atresorin saber, pedagogia, coneixement de la societat; i sempre al aguait del canvis i de la evolució social, tècnica, cultural, econòmica, política, etc., ..  en que estem immersos; a més de les possibilitats innombrables que ens ofereix el mon del treball, de l’esport, de l’esplai i de la cultura ... i , NO ET DIC RES DE LA COMPLEXITAT de tot plegat . Però caldrà fer-ho si volem oferir als alumnes quelcom que satisfaci i doni compliment a les seves necessitats,  ànsies de coneixements i de progrés.

Aquest és el repte que posem en mans dels equips que en front dels Ministeris i Conselleries d’Educació, de l’aprenentatge i de la Cultura, els hi confiem per atendre les necessitats de formació dels nostres nens i joves. No ens poden fallar : Ens hi juguem l’avenir .

Cada escola, cada mestre ha de trobar l’ajust del seu projecte als coneixements de la societat, de l’entorn en que viu i desenvolupa la seva activitat.

“ Homo faber”

Habilitats: Hem de dotar als nens i joves de habilitats socials i humanes per aconseguir que la seva vida, el seu desenvolupament en vers el camí de l’adultesa sigui exitós i que els capaciti per assolir les fites que tenen tot el dret del món a plantejar-se .

Des del primer moment anem fent-nos amb les habilitats que ens allisin el camí, plorar, riure gesticular, parlar, moure’ns, .... aprendre, llegir, comunicar-se ...

La persona humana ja des de la infantesa atresora habilitats socials que la doten per viure en grup ( família, poble, nació... ) , per acceptar i oferir col·laboració , per crear i treballar en equip, fer política : SOM SOCIALS.

La persona humana treballa i crea. Necessita habilitats molt específiques per poder “fer” quelcom fora del mateix : les seves obres i creacions

-        Imaginació

-        Planificació

-        Fixar objectius i estratègies.

-        CREAR i TREBALLAR

-        Objectivar i

-        “estimar” , “valorar” el que ha fet.

-        Guardar?. Comerciar? Donar ?...

-        Atresorar coneixements, investigar...comunicar.

-        VIURE EN COMUNITAT , EN GRUP FAMILIAR, EN POBLE...

El ser humà viu en grup familiar, escolar, poble, nació, empresa, sindicat...Per trobar el seu lloc en els “seus grups” necessita habilitats per la convivència.

-        Acceptar les jerarquies

-        Saber treballar en equip

-        Compartir feines i resultats

-        Gaudir en comú...

ACTITUDS I VALORS. Podem globalitzar-los en tres: treballar amb excel·lència , conviure amb amor i respecte, compartir el goig de fer grup i acceptar els punts forts i febles de tot conjunt humà. .

-        Empatia

-        Resilencia

 

 

                                                     Si m’ho expliques, ho entenc ;

                                                     Si m’ho fas repetir, ho recordo

                                                       Però , només si ho faig, HO APRENC.