• 1
  • 2
  • 3
  • A-
  • A
  • A+

F R A C À S

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

 

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.

 

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.

 

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.

 

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.

 

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.

 

REFLEXIONEM i FEM PROPOSTES PER TREURE’NS DE

                               SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR ....

A la reunió de “amics” prèvia a la Tribuna de Edu21 es va parlar de la preocupació que suposa el fet que un 30%  d’alumnes de E.S.O. no assoleixin el graduat de Secundària. Aquests alumnes no poden accedir a la Secundària no Obligatòria ( batxillerat o Cicles) i tenen molt limitat el món de l’empresa que , sovint, demana el graduat de secundària per accedir a un lloc de treball.

Hi ha institucions que, mitjançant el camí de l’aprenentatge d’un ofici, recondueixen aquests nois i noies fins assolir  el graduat .

Alguns d’aquests alumnes manifesten que han perdut peu des del PRIMER CURS DE PRIMÀRIA!!!.    

És bo que existeixin institucions que encarin aquest fet : ensenyen un ofici , “recuperen” la bona disposició i l’autoestima del noi i de la noia que la tenien sota mínims i, a partir d’aquesta conquesta,  tornen a emprendre el camí de l’ aprenentatge del  que mai s’havien d’haver extraviat .

El professor  Antoni Dalmases  en el seu llibre “Caos en las aules”                                                                 comenta que un company d’aquests alumnes que no posen cap interès en aprendre, diu al professor - “no se esfuerce , no quieren aprender”. Ell hi afegeix : “no quieren o no pueden?” .

Aquí està el quid : A aquests alumnes o se’ls recupera en el moment que es produeix la seva desconnexió  del procés d’aprenentatge,  o la bretxa es va eixamplant i encara que vulguin no poden i  la seva autodefensa és la seva actitud de deixadesa i aparent manca d’interés.

 

Però això, crec, que té solució. En un procés ben gestionat i que   no requereix grans mitjans ni inversions, es fa possible .

Explorem aquest camí que jo he recorregut amb èxit:

                 1 ) Des de  primària gestionar l’ensenyament/aprenentatge per objectius :

                  Competències bàsiques de lectura comprensiva i expressió .

                  Competències bàsiques de comprensió de la quantitat i del nombre amb domini  

                  de les operacions fonamentals .

                  Competències bàsiques d’organització de l’agenda.

                  Valorar la qualitat en el treball , la feina ben feta i l’esforç.

                  Promoure la convivència i el respecte.

                  Fer palès l’acompanyament proper de la tutoria

                 2 ) Aquets objectius els han d’assolir el CENT PER CENT DELS ALUMNES entre primer, segon  i tercer de Primària ; ampliable a quart si es necessari.    

                 Com?             

                3) Els mestres tutors,  els mestres de suport , els mestres d’activitats, tots,; també  el departament de psicopedagogia ,  plegats assumeixen els objectius i  treballen  en equip i amb llibertat d’organització .

                4) L’escola respectarà sempre el temps que els hi correspon sense cap limitació                      

                    ni interferència .Les activitats i festes són responsabilitat del equip tal com ho és  l’objectiu.

                  5) L’equip programarà com impartir la música, l’art, la educació física, etc. Que

                    poden, i molt, col·laborar en l’objectiu.

AIXÒ FUNCIONA : UN LLARG 97, 98  % PER NO DIR 100%  ,   ASSOLEIXEN LES COMPETÈNIES  Un alumne que llegeix bé i comprensivament, que entén els nombres i els maneja amb agilitat, QUE SAP TREBALLAR, té  a les mans les eines per aprendre , no es trobarà “despenjat” des dels primers cursos de Primària i no sentirà  la incomoditat “ de no seguir al grup”.  

La Primària té, també, un objectiu fonamental : ENSENYAR A ESTUDIAR. Dotar als alumnes  d’una bona metodologia que es pot treballar a fons a  4art., 5è, 6é` i que , és la millor  garantia de “no perdre’s” pel camí envers l’etapa següent :  l’E.S.O.

L’ÈXIT DE LA PRIMÀRIA ÉS LA MILLOR GARANTIA D’ÈXIT EN LA SECONDÀRIA. 

Ja sé que hi ha dificultats socials i d’integració  en que viuen alguns alumnes. L’ajuda, el suport del serveis socials , l’acompanyament, són fonamentals, però la base de lecto-escriptura, coneixement i agilitat de càlcul, aprendre a treballar amb eficiència i eficàcia, SABER ESTUDIAR,  sentir-se acompanyat i membre del grup és la millor manera de foragitar el FRACÀS QUE FA DE MAL ENCARAR ALS CURSOS DE  SECUNDÀRIA.

No s’han d’estalviar ni mitjans, ni esforços, ni solucions imaginatives, ni suports, si són necessaris , perquè tots els nois i noies rebin una educació primària excel·lent : d’ella poaran l’aprenentatge tots els coneixements que enriquiran la formació que vindrà després: és la barrera : “ NO ES POT PASSAR” AL FRACÀS ESCOLAR I POTSER , POTSER, A MOLTS FRACASSOS PERSONALS.

Donem prioritat a llegir, escriure, parlar, comptar BE. Després posem-hi totes les innovacions que ben vingudes seran si ens aporten millores.