• 1
 • 2
 • 3
 • A-
 • A
 • A+

Una vella revolució

  Núria Esponellá ( copiat de "La Vanguardia" )

 

Abaixo el volum de la ràdio . Es nota que ha començat el curs escolar: hi torna a haver un debat encès sobre el calendari lectiu, les vacances i els horaris d'alumnes i professors 

Llegeix més: Una vella revolució

 

RESPOSTA A EDU 21

Per contestar aquesta pregunta em plantejo les següents reflexions: :

 1. 1)El fet que a molts nivells – internacionals i a casa nostra -  es presentinper transformar el model tradicional d’ensenyar , crec que respon a la inquietud que emergeix del món de l’ensenyament davant de la realitat de fracàs que es respira arreu. I que és bo que si pensi.
 2. 2)També, penso, que cal adequar-se a les noves necessitats de la nostra societat en constant transformació: es bo que es faci.
 3. 3)“transformar” espais, temps, metodologies, agrupaments, modelsi el que calgui sempre que es faci no per innovar per innovar, si no per “conquerir” l’interès i atenció dels alumnes, per “seduir-los”  en el desig d’aprendre: és bo.
 4. 4)mètodes  de treball en equip als alumnes i als docents és bo, molt bo: així es treballa avui en

 qualsevol missió humana exitosa..

 1. 5)Tenir ben definits el currículum, ( coneixements, habilitats i valors )  i el camí a seguir per arribar-hi : és bo.

Però hi ha un punt molt important i molt delicat: el currículum que ha de ser objecte d’un estudi profund per tal que els alumnes en cada etapa assoleixin els coneixements, les habilitats i els valors que el hi permetin tirar endavant els seus propòsits i necessitats de formació , sense perilloses llacunes que més endavant el puguin frenar .

 ’Hem de tenir present L’ALUMNE, en el moment actual que  segueix el seu procés d’ensenyament – aprenentatge, ARA, QUE VA FORJANT la seva autonomia PAS A PAS, ANAR-HI ANANT;   però nosaltres també  hem de tenir la mirada endavant , hem de pensar en el seu futur d’aprenentatge i , crec, que inclús , en el seu futur professional   . L’acompanyament que li devem inclou vetllar perquè a la “motxilla” que s’ha d’endur de l’escola primària i secundària no hi manqui res, NO HI HAGI LLACUNES,  dintre de la dificilíssima  tasca de fer-la oberta, posada al dia i a punt per aprendre , per obrir-se a noves aportacions científiques , tècniques, socio-econòmiques, humanístiques, artístiques, etc.    anys i més anys .... potser sense fi previsible. 

Per això , crec, que hem de cuidar especialment el currículum que hem de desenvolupar .

 

Anna Masip i Canalda

Assignatures, fins quan?

Assignatures, fins quan?

Enric Roca, director d'Edu21 (El Punt Avui)
Article / 13 de febrer de 2016

Diverses experiències i innovacions pedagògiques, que darrerament estan proliferant en el nostre entorn, posen l'èmfasi en el necessari replantejament de les pràctiques organitzatives i metodològiques tradicionals dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Així, algunes proposen modificacions en l'estructura de l'aula, en la seva concepció com a espai d'aprenentatge bàsicament transmissor, i propugnen espais més polivalents on diferents estudiants puguin alternar diverses fórmules d'organitzar-se per aprendre, a nivell individual, en parella, en grup reduït, en grups grans, etc. Llavors les aules s'amplien, els horaris es flexibilitzen i el rol docent varia substancialment, moltes vegades, amb el suport de la tecnologia.

Llegeix més: Assignatures, fins quan?

Lomce sí, Lomce no, aquesta és la qüestió

"Sense equitat no pot existir un sistema educatiu que es defineixi de qualitat o d’excel·lència"

 

    Els futurs governs de Catalunya i l’Estat determinaran el dia a dia de l’educació

Llegeix més:Lomce sí, Lomce no, aquesta és la qüestió

Edu21 Qui som

Edu21 és una associació amb les següents finalitats:

 • Contribuir al desenvolupament d’un sistema educatiu propi per a Catalunya, amb les màximes cotes d’equitat i qualitat.
 • Promoure la reflexió i l’acció educativa per articular un pensament pedagògic capaç de formular propostes que donin resposta als reptes actuals i futurs de la societat catalana.
 • Impulsar la innovació i la recerca pedagògica a partir dels reptes que han d’afrontar els educadors en una societat en transformació.
 • Donar a conèixer estudis rellevants de temàtica educativa i pràctiques de referència de centres, organitzacions, professionals i actors educatius, així com difondre continguts d’interès educatiu en diversos canals i formats.
 • Acompanyar i orientar els membres de la comunitat educativa en la seva formació al llarg de la vida.
 • Contribuir al debat públic sobre l’educació, fent aportacions pròpies.
 • Atendre demandes de col·laboració, assessorament, formació o divulgació relacionades amb l’àmbit educatiu.
 • Col·laborar amb persones, entitats, organitzacions o institucions per la millora de l’educació a Catalunya i la resta del món.

Comunicat de la Fundació Edu21